วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แกะสลัก มะละกอ

แกะสลัก มะละกอ
                                                     
ลายผีเสื้อบาน
        ดอกตูม             
ดอกรักเร่               

1 ความคิดเห็น: